Výber lokality a nehnuteľnosti

Komparatívna štúdia krajín pre holandskú banku v regióne CEE

Komparatívna štúdia krajín pre holandskú banku v regióne CEE

Vypracovanie promočnej stratégie investícií a akčného plánu pre veľké mesto v Maďarsku

Vypracovanie promočnej stratégie investícií a akčného plánu pre veľké mesto v Maďarsku

Consulting reference

Komparatívna štúdia krajín pre dánsku strojársku spoločnosť v strednej a východnej Európe

Komparatívna štúdia krajín pre dánsku strojársku spoločnosť v strednej a východnej Európe

Consulting reference

Koordinácia procesu výberu lokality pre nemeckú FMCG spoločnosť s cieľom založiť stredoeurópsku jej IT SSC

Koordinácia procesu výberu lokality pre nemeckú FMCG spoločnosť s cieľom založiť stredoeurópsku jej IT SSC

Consulting reference

Vypracovanie regionálnej štúdie trhu práce pre automobilového investora

Vypracovanie regionálnej štúdie trhu práce pre automobilového investora

Consulting reference

Koordinácia procesu výberu lokality automobilového investora

Koordinácia procesu výberu lokality automobilového investora

Consulting reference

Štúdia o vybraných investičných lokalitách v strednej a východnej Európe

Štúdia o vybraných investičných lokalitách v strednej a východnej Európe

Tanácsadási referencia

Štátne dotácie

Víťazných 21 tendrov na vzdelávanie v oblasti zdravia v celkovej hodnote dotácie 640 tis. EUR

Víťazných 21 tendrov na vzdelávanie v oblasti zdravia v celkovej hodnote dotácie 640 tis. EUR

State subsidy reference

Uzatvorenie 8 individuálnych stimulačných dohôd v celkovej hodnote dotácie 41 miliónov EUR

Uzatvorenie 8 individuálnych stimulačných dohôd v celkovej hodnote dotácie 41 miliónov EUR

State subsidy reference

Rokovanie o 18 individuálnych ponukách stimulov poskytnutých maďarskou vládou v celkovej hodnote dotácie 124,6 milióna EUR

Rokovanie o 18 individuálnych ponukách stimulov poskytnutých maďarskou vládou v celkovej hodnote dotácie 124,6 milióna EUR

State subsidy reference

Víťazných 14 tendrov na firemné vzdelávanie v hodnote dotácie 2,4 milióna EUR

Víťazných 14 tendrov na firemné vzdelávanie v hodnote dotácie 2,4 milióna EUR

State subsidy reference

Víťazných 68 tendrov na rozšírenie kapacity v celkovej hodnote dotácie 40,5 milióna EUR

Víťazných 68 tendrov na rozšírenie kapacity v celkovej hodnote dotácie 40,5 milióna EUR

State subsidy reference

Víťazných 44 tendrov na inovácie v celkovej hodnote dotácie 24 miliónov EUR

Víťazných 44 tendrov na inovácie v celkovej hodnote dotácie 24 miliónov EUR

State subsidy reference

Víťazných 13 tendrov na zahraničné rozšírenie alebo investovanie maďarských spoločností v celkovej hodnote dotácie 8,6 milióna EUR

Víťazných 13 tendrov na zahraničné rozšírenie alebo investovanie maďarských spoločností v celkovej hodnote dotácie 8,6 milióna EUR

Kapitálové tranzakcie

Uzatvorenie 24 venture capital transakcií v kapitálovej hodnote 11 miliónov EUR

Uzatvorenie 24 venture capital transakcií v kapitálovej hodnote 11 miliónov EUR

Capital transaction reference

30 zmlúv due dilligence v celkovej hodnote kapitálu 13,1 milióna EUR

30 zmlúv due dilligence v celkovej hodnote kapitálu 13,1 milióna EUR

Capital transaction reference

15 inkubačných investícií v celkovej hodnote kapitálu 3,1 milióna EUR

15 inkubačných investícií v celkovej hodnote kapitálu 3,1 milióna EUR

Capital transaction reference

Spoluzaloženie technologického inkubátora Aquincum

Spoluzaloženie technologického inkubátora Aquincum

Capital transaction reference

Otvorenie druhého portfólia Virgo Ventures Accelerator v roku 2021

Otvorenie druhého portfólia Virgo Ventures Accelerator v roku 2021

Strategické poradenstvo