Tím

Kamilla Szandrocha

Spolumajiteľka skupiny CEIS
Konateľka, Budapešť

Kamilla má 20 ročné skúsenosti s podporou investícií a štátnymi dotáciami. Počas tohto obdobia podporovala rast a rozvoj veľkých investorov prichádzajúcich do regiónu Strednej a východnej Európy a miestnych malých a stredných podnikov. V prvých siedmich rokoch svojej kariéry ako pracovníčka a riaditeľka príslušného ministerstva a ITD Hungary zohrala rozhodujúcu úlohu pri vytváraní maďarského systému podpory investícií „one-stop-shop“, pri vypracovávaní a riadení dotačných systémov. Od roku 2011 je generálnou riaditeľkou CEIS. Podporuje investície prichádzajúce do regiónu CEE, maďarské MSP v otázkach štátnych dotácií a kapitálových transakcií a verejných aktérov pri vypracúvaní trhovo efektívnych a dobre fungujúcich dotačných programov.

Balázs Mosonyi

Spolumajiteľ skupiny CEIS
Konateľ, Budapešť

Balázs zohral rozhodujúcu úlohu pri vytváraní maďarského systému dotácií. Počas 4 rokov viedol kontrolný orgán zodpovedný za 7 operačných programov. Od roku 2012 sa ako vedúci partner a odborný riaditeľ CEIS zaoberá prípravou a realizáciou dotovaných projektov, investičných projektov a strategického poradenstva. Je zakladateľom a výkonným riaditeľom inkubátora Virgo Ventures, ktorý podporuje inovatívne start-upy rizikovým kapitálom a inkubačnými službami.
Ádám Krajczár

Ádám Krajczár

Konateľ, Bratislava

Adam disponuje viac ako 10-ročnou skúsenosťou v oblasti rozvoja podnikania a projektového manažmentu.
Predtým pôsobil v oblasti podpory malých a stredných podnikateľov v maďarsku a to konkrétne pri ich vstupe a expanzii na medzinárodný trh.
Ako projektový manažér a projektový koordinátor sa podieľal na rôznych európskych a cezhraničných podnikateľských poradenských a inovačných projektoch s cieľom pomôcť maďarským spoločnostiam rásť na trh východnej a strednej európy a stať sa konkurencieschopnejšími na medzinárodných trhoch. Má tiež rozsiahle znalosti o rôznych systémoch štátnych dotácií v regiónoch východnej a strednej Európy.

László Kovács

Senior Konzultant

László is dealing with Hungarian and European Union funds for more than 12 years. Based on his experiences at local and international consultant companies, he has submitted more than 200 winning state subsidy tenders. He is specialised on economic development, technology modernisation and research and development projects. László has joined the CEIS Hungary team in 2012.

Erika Grancsai

Senior Analytik

Erika je vedúcou odborníčkou na financie, oceňovanie a kontroling. Dlhé roky bola finančnou riaditeľkou a externou finančnou poradkyňou v technologických spoločnostiach. Od roku 2012 je ako vedúca analytička CEIS zodpovedná za kapitálové transakcie, obchodné plánovanie a oceňovanie spoločností. Je tiež profesionálnou manažérkou spoločnosti Virgo Ventures, ktorá podporuje inovatívne start-upy pomocou rizikového kapitálu a inkubačných služieb.

Péter Bilek

Senior Konzultant

Péter začal svoju kariéru ako poradca pre zahraničnú ekonomiku a 6 rokov pracoval pre jednu z vedúcich maďarských poradenských spoločností. Potom nastúpil na popredné miesta v maďarských vládnych orgánoch zodpovedných za zahraničnú ekonomiku. V rokoch 2013 až 2014 bol viceprezidentom maďarskej agentúry pre podporu investícií a exportu HITA. Péter nastúpil do CEIS v roku 2014 kde zodpovedá za projekty strategického poradenstva a rozvoj veľkých investorov.

Emese Oszkó

Senior Konzultant

Emese začala svoju kariéru v roku 2008 na úradoch zodpovedných za správu fondov Európskej únie. Od roku 2014 až 2020 bola vedúcou tímu pre strategické plánovanie fondov EÚ. Do CEIS Maďarsko nastúpila v roku 2015 a je zodpovedná za prípravu a riadenie projektov výskumu a vývoja, vypracovanie dotačných schém, riadenie dotačných programov pre školenia. Emese je tiež koordinačnou manažérkou inkubátora Virgo Ventures Incubator, ktorý podporuje inovatívne start-upy pomocou rizikového kapitálu a inkubačných služieb.

Anikó Kabai

Senior Konzultant

Anikó sa už pätnásť rokov zaoberá plánovaním, riadením, finančnou a účtovnou podporou a monitorovaním systémov štátnych dotácií. Ako profesionálna vedúca koordinovala rozhodovacie procesy, realizáciu a monitorovanie viac ako 50 000 projektov štátnych dotácií. Je vedúcou odborníčkou v oblasti štátnych dotácií, programového manažmentu, strategického plánovania, rozvoja MSP a projektov výskumu a vývoja.

Emese Maczucza

Office Manager

Po deviatich rokoch praxe vo verejnej správe je Emese od roku 2012 zodpovedná za vedenie back office spoločností CEIS Hungary a Virgo Ventures. Okrem toho je zodpovedná za realizáciu a finančné vyplácanie fondov EÚ, najmä pre projekty firemného vzdelávania.

Czirbus Edit

Senior Konzultant

Edit začala svoju kariéru v roku 2001 na ministerstve financií Maďarska a zodpovedala za účtovnú reguláciu podnikov. V rokoch 2004 až 2014 pracovala na oddelení zaoberajúcom sa finančným plánovaním, kontrolingom, metodikou a postupmi systému financovania EÚ. Od roku 2014 nastúpila do centrálnej jednotky zodpovednej za koordináciu fondov EÚ na Úrade predsedu vlády a na Ministerstve inovácií a technológie, aby sa podieľala na plánovaní právnej úpravy na obdobie rokov 2014-2020. Do tímu CEIS Maďarsko sa pripojila na konci roku 2018 a je zodpovedná za projekty strategického poradenstva, finančné nástroje a otázky štátnych dotácií.

Anita Héjja

Senior Konzultant

Anita sa k tímu CEIS Maďarsko pripojila v roku 2019. Projekty Európskej únie rieši už viac než 15 rokov, pričom má skúsenosti z oboch strán – ako udeľovateľ, aj ako uchádzač. Špecializuje sa na realizáciu projektov verejného vzdelávania a odbornej prípravy, preto je vedúcou vzdelávania aj v rámci CEIS.

Antal Dittrich

Senior Konzultant

Antal bol desať rokov analytikom informačného systému spravujúceho maďarský sektor dotácií. Bol zodpovedný za vývoj dotačných procesov, aby ich bolo možné podporovať nástrojmi IT, a za riadenie súvisiacich IT vývojárskych projektov. Bol operatívnym riaditeľom startupu, financovaného spoločnosťou Virgo Ventures založenou firmou CEIS. Dnes je zodpovedný za manažment startupov v tíme CEIS Hungary.

Tünde Kovács

Senior Konzultant

Tünde sa zaoberá maďarskými a európskymi fondmi viac ako 15 rokov. Na základe svojich skúseností s tvorbou tendrov a projektovým riadením pomáha pri plánovaní a implementácii ekonomického rozvoja, modernizácie technológie a projektov výskumu a vývoja malých a stredných, ako aj veľkých podnikov. K tímu CEIS sa pripojila v roku 2021.
Viktória Broskovicsová

Viktória Broskovicsová

Senior Konzultant

Viktória začala svoju profesionálnu cestu v roku 2012 na Slovensku ako grantová poradkyňa so špecializáciou na štátne finančné prostriedky a prostriedky Európskej únie. Počas programového obdobia 2014-2020 pracovala ako projektová líderka pre "Strategické plánovanie miestnych akčných skupín" v rámci programu LEADER. Získala rozsiahle skúsenosti v slovenských konzultačných firmách poskytujúcich služby písania žiadostí o granty najmä pre mikro, malé a stredné podniky.
V roku 2017 pokračovala vo svojej kariére v Maďarsku ako odborníčka na projekty podporované finančnými prostriedkami EÚ a prostriedkami z domácich zdrojov so zameraním na investície a inovačné iniciatívy. V tejto funkcii sa venovala rozvoju projektov, písaniu žiadostí o granty a komplexnému riadeniu projektov. Od roku 2023 je cenným členom tímu CEIS, prispievajúc nielen ako autorka žiadostí o granty a projektová manažérka v slovenčine a maďarčine, ale aj ako odborníčka na obchodné plány a medzinárodný výskum trhu.
Balatoni Barbara

Barbara Balatoni

Senior Konzultant

Barbara má viac ako 20-ročné skúsenosti s vedením fondov v Maďarsku a Európskej únii na rôznych úrovniach inštitucionálneho systému (strana donorov a príjemcov). Jej odborné znalosti v ziskovom, neziskovom a verejnom sektore zahŕňajú vývoj projektov, písanie podaní a žiadostí, komplexný projektový manažment a implementáciu projektov. Barbara je členkou tímu CEIS od roku 2024 a je zodpovedná za granty pre veľkých investorov, školenia a schémy rozvoja vidieka.
László Maczuza

László Maczucza

Asistent

László je študentom Univerzity Loránda Eötvösa. K tímu CEIS sa pripojil v roku 2022. Jeho práca prispieva k bezproblémovému fungovaniu spoločnosti plnením rôznych back-office úloh.

Kamilla Szandrocha

Spolumajiteľka skupiny CEIS
Konateľka, Budapešť

Kamilla má 20 ročné skúsenosti s podporou investícií a štátnymi dotáciami. Počas tohto obdobia podporovala rast a rozvoj veľkých investorov prichádzajúcich do regiónu Strednej a východnej Európy a miestnych malých a stredných podnikov. V prvých siedmich rokoch svojej kariéry ako pracovníčka a riaditeľka príslušného ministerstva a ITD Hungary zohrala rozhodujúcu úlohu pri vytváraní maďarského systému podpory investícií „one-stop-shop“, pri vypracovávaní a riadení dotačných systémov. Od roku 2011 je generálnou riaditeľkou CEIS. Podporuje investície prichádzajúce do regiónu CEE, maďarské MSP v otázkach štátnych dotácií a kapitálových transakcií a verejných aktérov pri vypracúvaní trhovo efektívnych a dobre fungujúcich dotačných programov.

Balázs Mosonyi

Spolumajiteľ skupiny CEIS
Konateľ, Budapešť

Balázs zohral rozhodujúcu úlohu pri vytváraní maďarského systému dotácií. Počas 4 rokov viedol kontrolný orgán zodpovedný za 7 operačných programov. Od roku 2012 sa ako vedúci partner a odborný riaditeľ CEIS zaoberá prípravou a realizáciou dotovaných projektov, investičných projektov a strategického poradenstva. Je zakladateľom a výkonným riaditeľom inkubátora Virgo Ventures, ktorý podporuje inovatívne start-upy rizikovým kapitálom a inkubačnými službami.
Ádám Krajczár

Ádám Krajczár

Konateľ, Bratislava

Adam disponuje viac ako 10-ročnou skúsenosťou v oblasti rozvoja podnikania a projektového manažmentu.
Predtým pôsobil v oblasti podpory malých a stredných podnikateľov v maďarsku a to konkrétne pri ich vstupe a expanzii na medzinárodný trh.
Ako projektový manažér a projektový koordinátor sa podieľal na rôznych európskych a cezhraničných podnikateľských poradenských a inovačných projektoch s cieľom pomôcť maďarským spoločnostiam rásť na trh východnej a strednej európy a stať sa konkurencieschopnejšími na medzinárodných trhoch. Má tiež rozsiahle znalosti o rôznych systémoch štátnych dotácií v regiónoch východnej a strednej Európy.
Viktória Broskovicsová

Viktória Broskovicsová

Senior Konzultant

Viktória začala svoju profesionálnu cestu v roku 2012 na Slovensku ako grantová poradkyňa so špecializáciou na štátne finančné prostriedky a prostriedky Európskej únie. Počas programového obdobia 2014-2020 pracovala ako projektová líderka pre "Strategické plánovanie miestnych akčných skupín" v rámci programu LEADER. Získala rozsiahle skúsenosti v slovenských konzultačných firmách poskytujúcich služby písania žiadostí o granty najmä pre mikro, malé a stredné podniky.
V roku 2017 pokračovala vo svojej kariére v Maďarsku ako odborníčka na projekty podporované finančnými prostriedkami EÚ a prostriedkami z domácich zdrojov so zameraním na investície a inovačné iniciatívy. V tejto funkcii sa venovala rozvoju projektov, písaniu žiadostí o granty a komplexnému riadeniu projektov. Od roku 2023 je cenným členom tímu CEIS, prispievajúc nielen ako autorka žiadostí o granty a projektová manažérka v slovenčine a maďarčine, ale aj ako odborníčka na obchodné plány a medzinárodný výskum trhu.
Marta Dérerová

Marta Dérerová

Manager

Po mnohých rokoch praxe na rôznych pozíciách v štátnej aj súkromnej sfére je Marta od roku 2022 zodpovedná za vedenie back office spoločnosti CEIS Slovensko. Okrem toho je zodpovedná za odborné preklady zmluvnej dokumentácie a vybavovanie žiadostí a povolení.